Reiki master koulutus

Harmoniahuone_featured_images_for_pages_22Reiki master (reiki 3B) koulutus antaa valmiudet reikin opettamiseen.
Olen jakanut koulutuksen kahteen osioon. 3A osiossa opitaan Dai komio symboli (reikimaster symboli) ja sen käyttötavat. Samalla käynnistyy tulevan opettajan itsensä kohtaamisen prosessi, johon myös liittyy reikin ja rakastamisen vuorovaikutusuhteen syventyminen.  Tätä kohtaamis-syventämis prosessia on hyvä käydä läpi 3-6 kuukautta ennenkuin reikin opettamisen koulutus eli 3B aloitetaan.
Reiki 3B koulutuksen aikana kehittyy reikin opettajuuteen ja oppii opettamisen tietotaidot. Tämä kokonaisuus on kahdeksan kuukauden pituinen sisäinen ja ulkoinen matka reikin rakkautta avaaviin, syvempiin taitoihin Opitaan vastuullisesi reikiopettajaksi kasvamisen asioita ja kehitetään kanavointikykyä ja länsäoloa. Opitaan reikin 1-3 kurssien pitäminen.

Opetus tapahtuu muutaman henkilön ryhmissä. Koulutuksen aikana harjoitellaan useita opettamiseen liittyviä asioita ja se on samalla syvällinen henkisen kasvun prosessi.
Koulutus on kestoltaan 6 kk, jonka aikana löytyy oma opettajan identiteetti ja tapa opettaa sekä omat reikin opettamisen vahvuus alueet.

 

Harmoniahuone_featured_content_carousel-1-43Koulutuksen ydin: Reikin opettamisen oman identiteetin löytäminen
Reikin opettamisessa merkittävimmät asiat ovat opettajan oma asioiden sisäistämisen ja ymmärtämyksen taso sekä energian kanavointikyky. Nämä ja käytännön harjoittelu kehittävät opettajuuteen.
• Kanavointikyvyn kautta opettaja tekee reikin aktivoinnit kurssilaisilleen. Mitä taitavampi   kanavoija, sen paremmin hän avaa kurssilaisen yhteyden reikin rakkauden alkulähteelle kurssin aikana.
• Henkinen kypsyys ja sydämen viisaus. Nämä sisältävät myös kyvyn nähdä illuusioiden taakse, nähdä kurssilaisten heijasteet itseään kohtaan, joiden kautta opettaja kehittyy.
• Oman opetustavan löytäminen. Jokaisella on omat eritystaitonsa ja vahvuutensa joiden löytämisen kautta kehittyy oma tapa opettaa reikiä (kaikki opettavat samat perusasiat ja sen lisäksi omat  erityistietotaitonsa).

Harjoittelun toistot kehittävä mestariksi joten reikiopettaja kehittyy tekemällä, opettamalla ja kohtaamalla koko ajan omaa itseään ja ympäröiviä heijasteita.

kurssit_fb_reiki_3Reiki 3B koulutus antaa
• Tietotaidon, harjoittelun ja valmiudet opettaa reikikursseja
• Kehittää osallistujan kanavointi- ja intuitiokykyjä
• Kehittää sisäistä kasvua ihmisenä sekä opettajan roolissa
• Kehittää osallistujan henkisiä taitoja, arvoja ja ymmärrystä

 

 

hh_reiki_mirahoitaa2Reiki 3B koulutuksen pääsisältö:
• Kanavointikyvyn ja intuition kehittäminen: aktivoinnit, ohjeet omaharjoitteluun
• Kasvaminen opettajuuteen
• Reikin aktivointien tekeminen
• Reikikurssien pitämisen ja opettamisen tietotaidot

Koulutukset tapahtuvat pienryhmissä ja ohjaan jokaista huomioiden heidän henkilökohtaiset oppimisen / oivaltamisen tarpeet.
Koulutuksen aikana osallistutaan myös pitämiini reikikursseihin, jossa elävässä tilanteessa ollen aikaisemmin keskustellut opettamisen asiat sisäistyvät vielä lisää.

Koulutus on syvällinen matka reikin opettamisen tietotaitoihin.
Kesto on 6 kk, sisätäen 6 x su-iltapäivät/arki-illat+ reikikurseille osallistuminen, jotka ovat arki-iltaisin.

Koulutukseen hakeminen: ota yhteyttä sariin sari.mcglinn(at)gmail.com. Aina kun pienryhmä on tullut kokoon, aloitamme koulutuksen.

Opettajasta, Sari McGlinn: Olen opettanut reikiä vuodesta 2000. Tänä aikana olen opettanut noin 700 henkilöä reikin pariin, kirjoittanut aiheesta kirjan ja tehnyt reikin käyttöä ja kokemuksia kartoittavan tutkimuksen johon osallistui 289 vastaajaa. Tämä on edelleen laajin koskaan missään julkaistu, energiahoitoa käsittelevä tutkimus.

hh_reiki_kirja–> Lue lisää aiheesta kirjasta: Reiki, luonnollisen parantamisen menetelmä. Kirjoittanut Sari McGlinn. Kustantaja Harmoniahuone 2008. Kirjaa saatavilla http://www.somsola.com nettikaupasta sekä myymälästä.

 

 

 

Harmoniahuone_featured_content_carousel-1-95Palautetta koulutuksesta
”Sarin kursseilla on aivan erityinen tunnelma. Aika tuntuu pysähtyvän ja kaikki muu jää ulkopuolelle. Sari opettaa sydämestään, ja se näkyy. Sari on opettajana kuunteleva, avoin ja asiantunteva, ja puhuu kokemuksestaan. Hän aistii, mitä läsnäolijat tarvitsevat edistyäkseen ja oivaltaakseen. Suosittelen lämpimästi Sarin kursseja! Sari tutustutti minut kiehtovaan Reikin maailmaan, mikä johti edelleen uudelle polulle elämässäni.” Johanna Bloqvist, fyysikko, reiki master

Olet sydämellisesti tervetullut reikin opettamisen pariin.
Sari McGlinn, reiki master