Mitä chakrat ovat ja mitä ne kertovat sinulle itsestäsi

Julkaistu Sielun peili lehdesä nro 2/2014.

Asuin 2000-luvun taitteessa Lontoossa ja kävin paikallisilla henkisillä messuilla. Siellä oli laite jolla otettiin kuvia, joissa näkyi henkilön aurakenttä ja chakrat. Tämä kiinnosti minua ja menin ottamaan kuvan itsestäni.

Olin silloin elämänvaiheessa jossa mieheni projektityö Lontoossa oli juuri päättymässä emmekä tienneet mikä olisi seuraava asuinpaikka tai maa missä hänen seuraava työprojektinsa olisi. Olin siis aika ’ilmassa’ roikkuvassa olotilassa.

Saatuani aurachakrakuvan näin, ettei minulla ollut juurichakraa ollenkaan näkyvissä. Leijuva olotilani oli siis hyvin konkreettinen, olin jo irroittanut ’ juureni’ ja en ollut ’missään’. Tällainen olotila on aika epämukava, haahuileva. En oikein saanut aikaiseksi mitään, kun koko ajan tiesin, että voimme muuttaa jo piankin, vaikka emme edes tienneet, mikä maa olisi seuraavaa asuinpaikka.
Päätin sitten tehdä juurettomuudelleni sen mitä osasin. Menin kotiin ja jo heti lähipuistossa visioin ja laitoin henkiset juureni maahan, hengitin ja otin yhteyttä maahan. Tein siinä samalla kaikki silloin osaamani maadoitustavat.

Seuraavana päivänä menin takaisin messuille ja otin uuden kuvan itsestäni ja siinä se oli, kaunis pyöreä punainen juurichakra juuri oikealla kohdalla. Olin niin onnellinen ja otettu, että kaikki maadoitustyöni näkyi näin konkreettisesti ja oli tuonut juurichakrani näkyville.
Tämä hetki oli yksi ikimuistattavimmista jolloin koin, että ”sain universumilta diplomin” siitä, että osaan vaikuttaa chakroihini. Näin sen koin, silloin yli 15 vuotta sitten. Tämä myös vakuutti siihenastiset kokemukseni, että ihminen luo ajatuksillaan ja tunteillaan kaiken mitä hän on ja hän voi muuttaa niitä muuttamalla ajatuksiaan ja tunteitaan. Niinpä opetin meditaatiota, ajatusvirran hiljentämistä ja itsensä kohtaamista sekä laajempaa itseensä tutustumista kurssien ja koulutuksien myötä.

Tykästyin tämän aurachakralaitteen näyttämään tietoon niin, että vuodesta 2006 sama laite on ollut käytössäni ja olen tehnyt aura-chakrakuvan ottoa ja tulkintaa sadoille ihmisille messuilla, kursseillani ja Somsolan myymälässäni.

Olin jo useita vuosia tehnyt chakrameditaatioita ja luulin jo tietäväni chakrat todella hyvin, mutta vasta tästä alkoi todellinen heräämiseni siihen, mitä ne kaikessa laajuudessaan ovat. Se juurichakran pienuus olikin hyvin tyypillistä auran värilleni (ja se, että olin helposti leijailevaa tyyppiä) ja aloin hakemaan lisää tietoa sisältäni ja ulkopuoleltani siihen, miten maadoitutaan ja mitä se todella merkitsee. Ja oppimaan mitä chakrat todella ovat ja miten ne toimivat.

Chakrakiinnostuksen herääminen

Chakrat aiheena kiinnostaa kovasti varsinkin siinä vaiheessa, kun on aloittanut omaan itseensä ja henkisyyteensä tutustumisen. Silloin ajattelee, että hoidan chakrojani meditoimalla ja monilla muilla tavoilla ja ne tasapainottuvat ja asia on sillä ratkaistu. Näin minäkin luulin, kunnes, aura-chakralaitteen kuvia seuraamalla näin, miten chakrat menivät takaisin samaan tilaan, koska ihmisen ajatukset eivät olleetkaan muuttuneet pysyvästi ja siksi ne vetivät samat tukokset takaisin chakraan.

Tämän havainnon seurauksena aloin kiinnittämään huomiota siihen mitä ajattelin ja tunsin. Kohtaamalla ajatuksieni ja tunteideni alkuperää vielä syvemmältä, hoidin chakrojani eli energiavirtausta kokonaisuudessani. Aloin ottamaan vastuuta siitä mitä koko ajan loin itsessäni ja aloin ymmärtämään miten ajatukseni eivät tulleet tyhjästä vaan siitä mitä olin. Tai kuvittelin olevani:). Opin koko ajan lisää kohtaamalla itseäni sekä oivalluksista, joita syntyi

keskustelemalla aura-chakrakuvia ottamassa olleiden henkilöiden kanssa siitä mitä heidän kuvissaan näkyi.

 

Mitä chakrat ovat?

Chakrat ovat kuin oma hengityksesi, ne liikkuvat, laajentuvat, supistuvat, kuljettavat energiaa suihkuttaen sitä pienellä tai isolla paineella. Ne liikkuvat jatkuvasti yötä päivää kuten hengityksesi. Chakrat kuljettavat energiaa sisään ja ulos fyysiseen kehoon ja kehoa ympäröiviin energiakerroksiin eli aurakenttään.

Chakrojen liikkeitä ja voimaa, säätelevät kaikki ne tuntemukset mitkä liikkuvat mielessäsi ajatuksina ja tunteina, ne liikuvat energiavärähtelyinä chakroissa ja niiden ympärillä. Chakroilta ei jää mikään energiavärähtely huomaamatta ja kaikki mitä koet, tunnet, aistit, ajattelet luo värähtelyä jotka liikuttavat chakrojen värähtelyä koko ajan. Chakrat ovat energeettinen totuudellisuutemme mittari, näyttäen joka sekunti sen tilanteen, mitä olet luonut nyt.

Jokainen chakra värähtelee omalla energiataajuudellaan. Samoin värit, soinnut, kivet, ajatukset, tunteet ja suhtautumistavat värähtelevät jokainen niiden omalla energiataajuudella. Näin tietyt ajatus-suhtautumis-tuntemistavat kiinnittyvät siihen chakraan, joka värähtee samalla taajuudella.

Chakroja voi hoitaa niiden värähtelytaajuutta hoitavilla väreillä, soinnuilla, kivillä ja muilla värähtelyihin perustuvilla hoitomuodoilla, kun siihen yhdistää myös omien ajatuksien, tunteiden ja suhtautumistapansa perimmäisen kohtaamisen. Chakrojen tyypilliset värit ovat niitä värejä, jotka värähtelevät samaa taajuutta kuin chakrakin.

Meissä liikkuu koko ajan tunteita, ajatuksia, mielipiteitä, suhtautumista kulloiseenkin hetkeen ja nämä liikuttavat koko ajan chakrojemme virtausta. Jos mielemme on tyhjä, ajatuksemme hiljaa ja koemme rauhallisuutta,ja selkeyttä tai rakkaudellisuutta ja ykseyttä, silloin chakramme ovat siinä hetkessä täysin tasapainoisessa virtauksessa. Tämä säilyy siihen asti kunnes taas ajatus- ja tunnevirtaukset alkavat taas liikkumaan sisällämme.

Tunteet, ajatukset ja suhtautumistavat voidaan jakaa kahteen ryhmään, ykseyttä tai erillisyyttä värähteleviin.

Ykseyden värähtely pitää chakran energiavirtauksen tasapainossa, vahvistaa sitä ja tuo chakraan korkeaa ja kirkasta värähtelytaajuutta. Ykseyttä ovat kaikki sinussa oleva energia joka luo rakkautta kuten hyväksyvät ajatukset, salliminen, myötätunto, kiitollisuus, kunnoittaminen, vastuunottaminen, ilo, hauskuus, harmonia, tasapaino, selkeys, hyväksyntä jne.

Erillisyyden värähtely laittaa chakraa ylisuureksi, jolloin siitä vuotaa energiaa ulos tai pieneksi jolloin sen virtaus heikkenee. Erillisyyttä ovat kaikki sinussa oleva energia joka luo vihaa, ärtymystä, pettymystä, kateutta, halveksuntaa, mitätöintiä, surua, vastuun kaihtamista, hyväksymättömyyttä, yksinäisyyttä jne.

Jokainen ajatus, sana, tunne, suhtautuminen sisältää joko ykseyden tai erillisyyden energiavärähtelyä. Näin ne vahvistavat tai heikentävät chakrojen toimintaa. Eniten me ajattelemme ajatuksia joilla vaivihkaa huomaamatta ruokimme sisällämme olevia erillisyyden tunteita ja ajatuksia. Sitä tyypillisesti ovat sisäinen marmatus ja valitus, tyytymättömyys, itseltä vaatiminen, riittämättömyys, jne.

Voimme huomioida energiavirtauksemme tilaa joko ajatuksia ja tunteitamme huomioimalla tai aistimalla miltä chakroissamme tuntuu. Kumpikin kertoo saman, mutta chakroja on ehkä helpompi huomioida ja kohdata kuin ajatuksia ja tunteita jotka herkästi tahtovat mennä huomiomme ohi.

Chakrojen koon lisäksi (ovatko tasapainossa tai eivät) merkittävää on niissä virtaavan energian voimakkuus tai heikkous. Siihen vaikuttavat henkilön vastuunotto omasta itsestään, aivan kaikilla tavoilla miten vastuuta vain voi ottaa.

 

Vastuunotosta vapauteen

Vastuunotto on ensimmäinen ajatus-tunne-suhtautumistapa joka vaikuttaa vahvasti kaikkien chakrojen energiavirtaukseen. Aiheena vastuunotto ei heti ensimmäisenä herätä onnellisia riemunkiljahduksia, vaikka sitä se juuri luo. Vasta ottamalla täyden vastuun kaikesta mitä luot, myös ajatuksista, tunteista ja suhtautumisesta, aina nykyiseen elämäntilanteesi, voit muuttaa sitä mitä olet luonut siihen asti. Ja silloin luot chakroihin vapaata energiavirtausta ja sisimpääsi vapautta jota ei kukaan voi ’viedä’ pois, koska se on sinun luomaasi.

Chakrat kaipaavat juuri eniten tätä vastuunoton kautta tulevaa vapauden voimaa energiavirtaukseensa.

Ensi ajattelulla jokainen kokee, että suurin piirtein ottaa vastuun kaikesta, mutta tarkemmalla huomioinnilla löytää ne kohdat joissa ei olekaan ottanut täyttä vastuuta. Ja juuri nämä kohdat kaipaavat tulla nähdyksi ja huomioiduksi henkilön kokonaisuudesa, jotta niiden alla oleva henkilön oma rakkaus pääsee takaisin sydämeen ja chakrojen energiavirtaukseen.

Sitten kun on täysin ottanut vastuun kaikesta mitä jokaisena hetkenä ajattelee, kokee ja tuntee, on täysin vapaa (aiemmin ja nyt hetkessä luomastaan) ja onnellinen. Siihen chakrojen ja niihin liittyvien asioiden havannointi kuljettaa.

 

Kaikille chakroille sopivia hoitoja

  • Ole läsnä chakralle, laita vaikkapa kätesi sen päälle. Hengitä rauhassa ja huomioi minkälaisena koet chakran. Huomioi samalla minkälainen olo sinulla on ja mitä ajatuksia sinussa liikkuu. Jos olosi tulee hyvin epämukavaksi, on chakrassa silloin juuri jotain menossa ja epämukavuuden olotila kertoo että siellä on jotain kohdattavaa. Hyväksy epämukavuuden tunne ja jatka läsnäoloa ja huolehdi, että hengität koko ajan hyvin ilmaa sisään ja ulos.
  • Ajattele chakraa kuin hyvää ystävää ja ole sille hellästi läsnä ja kysy siltä, mitä se tarvitsee sinulta voidakseen paremmin. Ensimmäiset ajatukset ja visiot mitä tulee mieleesi ovat viestejä chakraltasi sinulle. Anna sitten chakralle ajatuksillasi ja tunteillasi sitä mitä se pyysi. Huomioi myös, jos siihen liittyi jokin ajatustapasi tai vastaava, jota voit kohdata vielä laajemmin.
  • Kohtaa samalla tavalla chakraasi mielellään 3-5 perättäisenä päivänä, jolloin näiden kohtaamisten kautta chakassa esille haluavat tunteet ja ajatukset alkavat nousemaan pintaan.
  • Anna lopuksi chakralle rakkautta, kiitoksia, iloa, lempeyttä ja muita asioita mitä mieleesi tulee. ”Tsemppaa chakraa”. Nämä kaikki hoitavat chakraa.
  • Kaikille chakroille sopivia kiviä ovat mahtikivi joka antaa voimaa, ruusukvartsi joka antaa rakkautta ja hyväksyntää, sardonyksi joka tukee itseensä luottamista, morganiitti, berylli ja akvamariini jotka tukevat sisäisessä vapaudessa olemista. Yhdessä nämä kivet tukevat vastuunottamista ja vapauden sallimista itselleen.

 

illuusioista vapaata oman vastuunoton huomiointia joka kantilta ja jokaisesta hetkestä iloiten.

Sari McGlinn

Tekijä: Sari McGlinn

Kursseja, ammatillista koulutusta, luentoja, artikkeleja, kirjoja sisäiseen hyvinvointiin ja kivillä hoitamiseen liittyen.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s